FOTOGRAFIA ANALÒGICA / CÀMERA OSCURA
marzo 15, 2018
SERVÌTZIOS FOTOGRÀFICOS / DOCUMENTATZIONE EVENTOS
marzo 15, 2018

ESPOSITZIONES / CORSOS / WORKSHOP

ESPOSITZIONES / CORSOS / WORKSHOP

Dae su 2006 organizamus cursos de fotografia, workshop temàticos, laboratòrios fotogràficos e de càmera oscura, addòvios cun autores, espositziones e colletivas fotogràficas.

SARDEGNA IN 4 MOVIMENTI